Zubný 3D röntgen v Bratislave


Objednajte si termín prostredníctvom kontaktného formulára alebo nám zavolajte!


KOLARIK-img_1325.jpg

Pre presné a včasné diagnostikovanie stavu chrupu pacienta sa robia vysokokvalitné 2D a 3D dentálne snímky. 

Zubný 3D röntgen umožňuje lekárom zobraziť anatómiu zuba z rôznych uhlov a tým vopred určiť a predchádzať neočakávaným komplikáciám pri liečení zubov.

3D skenovanie pomáha získať lepší pohľad na kostné štruktúry a lekárom umožňuje zobraziť anatómiu zuba z rôznych uhlov.

Pri menšej radiácií detailnejšie zachytáva dôležité podrobnosti, čo klasický röntgen nedokáže.

3D röntgen sa využíva hlavne pri endodoncii, zavádzaní implantátov, ortodoncii, orálnej a maxilofaciálnej chirurgii, odhalení zápalov, zosnímaní čelových a prínosných dutín, lokalizácií patologických procesov a útvarov a uložení retinovaných zubov.

Zubný röntgen je vhodný aj pre mladistvých, ktorí majú predispozíciu nosiť zubný strojček.


Vysokokvalitné 3D snímky

KOLARIK-img_1337.jpg

Na klinike City Dental Clinic sme vybavení novým röntgenovým prístrojom Planmeca ProMax 3D Classic.

Tento prístroj poskytuje okrem 3D snímkovania aj digitálny panoramatický snímok zubov, čiže OPG snímok, pomocou ktorého sa zisťuje stav chrupu ako aj cefalometria kvôli ortodoncii, čiže nepravidelnosť zubov.

Prístroj Planmeca ProMax 3D používa Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT) technológiu. Počas snímkovania je každý snímok vytvorený použitím krátkeho röntgenového pulzu, čo poskytuje špičkovú kvalitu zobrazenia.

Cez snímkovanie vzniká malá radiačná záťaž, pri expozičnom čase iba 3 sekundy, ktorá je pre pacientov mnohonásobne nižšie, ako pri bežných CT prístrojoch.


Ako prebieha snímkovanie v City Dental Clinic?

Počas snímkovania je pacient postavený do stredu prístroja, kde mu technik starostlivo umiestni a zaistí hlavu. Prístroj sa potom nastaví podľa potrieb skúmania.

Pacientovi sa do úst umiestni blokovací systém, aby sa zabezpečilo správne vyrovnanie zubov. Ak zuby a hlava nebudú správne umiestnené a zabezpečené, je možné, že snímok nevznikne.

Následne bude pacient vyzvaný k tomu, aby zostal pokojný, zatiaľ čo sa rotujúce rameno bude pohybovať v polkruhu okolo obvodu jeho hlavy a zábery budú postupne odoberané do počítača.

Obvykle to môže trvať 12 až 20 sekúnd. Panoramatická röntgenová snímka je bezbolestná, rýchla a ľahká.